Nezávazná poptávka vymáhání dluhu:


Vymáhání směnky

Máte neuhrazenou směnku podepsanou dlužníkem po lhůtě splatnosti? Nebo máte pohledávku zajištěnou směnkou? Nejste si jisti platností směnky? Nevíte, jak máte při vymáhání směnky správně postupovat? Platnost směnky posoudí advokátní kancelář zcela zdarma.

Postup vymáhání směnky

Pokud je směnka platná a po splatnosti, lze přistoupit k jejímu vymáhání písemnou advokátní výzvou k úhradě. Neuhradí-li dlužník svůj dluh ani po výzvě, lze přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou - návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu, jehož přílohou je originál směnky. Na základě podané žaloby vydá soud směnečný platební rozkaz, který následně doručuje dlužníkovi. Pokud dlužník nepodá proti směnečnému platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě námitky, nabude právní moci a vykonatelnosti. Pokud dlužník směnečný platební rozkaz nepřevezme nebo podá námitky, řízení dále pokračuje (platební rozkaz se ruší), až do vydání rozsudku. Podání žaloby k soudu je spojeno s úhradou soudního poplatku ve výši 5 % z žalované částky, tuto částku následně soud přikáže zaplatit dlužníkovi nad rámec jistiny.

Pokud dlužník neuhradí ani na základě rozsudku, podáme automaticky exekuční návrh.

Výhody směnečného platebního rozkazu

Naši odměnu za úspěšné vymožení vašich financí Vám účtujeme až po připsání dlužné částky na účet, proto máme velký zájem na tom, aby vše proběhlo hladce, rychle a úspěšně. Dlouhé soudní spory nejsou našim zájmem.

Ostatní typy dluhů k vymáhání: