Nezávazná poptávka vymáhání dluhu:


Vymáhání půjčky (zápůjčky)

Půjčili jste někomu peníze a nemůžete je získat zpět? Nebaví vás poslouchat neustálé sliby a výmluvy dlužníka? V rámci vymáhání pohledávek je nejčastější vymáhání pohledávek z půjček, které jsou nyní v novém občanském zákoníku označovány jako zápůjčky. Jiné je i označení stran smlouvy - věřitel je nově označován jako zapůjčitel a dlužník je nově označován jako vydlužitel. Pokud ale máte ve smlouvě "staré" označení věřitel x dlužník - jejich význam je jasný a smlouva je platná. Dokonce v určitých případech lze vymáhat vrácení peněz i bez smlouvy (pokud máte doklad o zaplacení jako například výpis z účtu).

Postup vymáhání půjčky (zápůjčky)


Před zahájením vymáhání pohledávky z půjčky (zápůjčky) vždy zdarma posoudíme, zda je smlouva platná, tedy jestli je Váš nárok po právní stránce vymahatelný. Samozřejmě ideální je, pokud máte doklad o tom, že jste dlužníkovi peníze předali (např. příjmový doklad, výpis z bankovního účtu), pak lze vymáhat i bez smlouvy o půjčce/zápůjčce. Obvykle netrvá posouzení více než 48 hodin.


Po podepsání advokátní plné moci (kterou Vám zašleme emailem k podpisu) zašleme advokátní výzvu k úhradě, nebo-li předžalobní upomínku. Neuhradí-li dlužník dluh ve stanovené lhůtě 7 dnů, přistupujeme k vymáhání pohledávky soudní cestou, tedy k podání návrhu na vydání platebního rozkazu (žaloby). Podání žaloby na zaplacení je pro Vás spojeno s povinností uhradit soudní poplatek ve výši 4% z dlužné částky, který pro Vás vymáháme od dlužníka zpět vedle dlužné jistiny. Součástí vymáhání jsou také automaticky nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. 

Na základě podané žaloby vydá soud platební rozkaz. Pokud dlužník nepodá proti platebnímu rozkazu v zákonné lhůtě (15 kalendářních dní) odpor, nabyde platební rozkaz právní moci a vykonatelnosti. Pokud dlužník ani na základě pravomocného platebního rozkazu nebo rozsudku pohledávku neuhradí, podáme automaticky exekuční návrh.

Vymáháme i drobné půjčky od 5.000 Kč. V případě, že v exekuci nebude nic vymoženo, nic neplatíte nám ani exekutorovi.

Ostatní typy dluhů k vymáhání: