Nezávazná poptávka vymáhání dluhu:


Vymáhání nájmu (nájemného)

Tato služba je určena pro pronajímatele, kterým nájemce nezaplatil nájemné nebo s nájmem spojené služby, energie apod. Pro rychlé posouzení pohledávky je vhodné nám zaslat v i nájemní smlouvu,  vyúčtování apod. (stačí jako scan).

Posouzení podkladů pro vymáhání je bezplatné a bude zasláno emailem s návrhem řešení.

Součástí vymáhání nájemného jsou také nárokovány zákonné úroky z prodlení, smluvní úroky z prodlení, sjednané smluvní úroky a smluvní pokuty. Provizi (odměnu) získáme pouze v případě, že plnění obdržíte i Vy.

Vymáhání nájemného zahrnuje

Náklady vymáhání nájemného

Žalobce je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 4% z žalované částky, tuto částku následně soud přikáže zaplatit nájemci.

Ostatní typy dluhů k vymáhání: