Nezávazná poptávka vymáhání dluhu:


Vymáhání dlužné mzdy

Dluží vám zaměstnavatel mzdu? Jestliže zaměstnavatel svému zaměstnanci (Vám) ve stanovené lhůtě dlužnou mzdu nevyplatil, doporučujeme na zaměstnavatele podat žalobu - návrh na vydání platebního rozkazu. Kromě samotné dlužné mzdy můžete požadovat také úroky z prodlení. Když dojde k prodlení v délce alespoň 15 dní, můžete okamžitě zrušit pracovní poměr.

Postup vymáhání dlužné mzdy

Zdarma posoudíme potřebné podklady a pokud budou podklady dostačující, podáme za Vás návrh na vydání platebního rozkazu, kterým soud zaměstnavateli přikáže zaplatit dlužnou mzdu. Jestliže na platební rozkaz dlužník - zaměstnavatel nezareaguje, je možné nařídit exekuci. Exekutor pak zejména obstaví zaměstnavateli účty, nebo zpeněží jeho majetek.

Jednání o dlužné mzdě před soudem

Soudní řízení probíhá zejména na základě listin. Soud vydá platební rozkaz bez nařízení jednání. Je-li ve věci nařizováno jednání (minimum případů - např. když je podán odpor proti platebnímu rozkazu nebo se platební rozkaz nedoručí), Vaše účast v naprosté většině vůbec není vyžadována. O nutnosti či vhodnosti účasti Vás budeme samozřejmě kvalifikovaně informovat v dostatečném předstihu.

Náklady vymáhání mzdy

Žalobce je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 4% z žalované částky, tuto částku následně soud přikáže zaplatit zaměstnavateli. Zaměstnanec jakožto žalobce může požádat o osvobození od soudního poplatku, pokud doloží své majetkové poměry. Podklady pro osvobození a návrh na osvobození od soudních poplatků podáme za Vás na základě plné moci. Provizi (odměnu) získáme pouze v případě, že plnění obdržíte i Vy.

Na našich stránkách se neztratíte v množství požadavků pro zahájení řízení. Jednoduše vyplňte formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem. Peníze můžete mít do 3 měsíců.

Ostatní typy dluhů k vymáhání: