Nezávazná poptávka vymáhání dluhu:


Vymáhání neuhrazené faktury

Abychom mohli dlužné faktury vymáhat, potřebujeme základní údaje o osobě či společnosti dlužníka. Veškeré podklady pro vymáhání faktur Vám doporučujeme vložit jako přílohu přes kontaktní formulář nebo zaslat emailem. Může se jednat o objednávku zboží / služeb, smlouvu, předávací protokol, dodací list, komunikaci s dlužníkem.

Služba vymáhání faktur zahrnuje

Postup vymáhání faktury


1. Urgujeme dlužníka a nejprve upozorníme na jeho závazek. Můžeme sestavit splátkový kalendář, který dlužníkovi umožní rozložení jeho povinnosti a pro Vás zajistí uznání dluhu, což je vhodné pro další vymáhání u soudu.

2.  Pokud dlužník nekomunikuje, případně odmítá z nějakého důvodu plnit i přes opakované výzvy advokáta, zahajujeme vymáhání pohledávky soudní cestou.

3. Po obdržení titulu (platební rozkaz, rozsudek) zahajujeme exekuci, tzn. podáme exekuční návrh. V případě, že v exekuci nebude nic vymoženo, nic neplatíte nám ani exekutorovi.

Zaměřujeme se na

  • vymáhání faktur za dodané zboží nebo odvedenou práci (dlužnou mzdu)
  • vymáhání uznání dluhu
  • vymáhání směnky
  • vymáhání dluhu ze smlouvy o zápůjčce peněz
  • vymáhání nezaplaceného nájemného

Ostatní typy dluhů k vymáhání: