O nás

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb domácím i zahraničním podnikatelským subjektům. Ke svým klientům řadíme i fyzické osoby, které hledají právní služby v určitých specifických oblastech práva.

Poskytujeme právní poradenské služby zejména v oblasti obchodního práva, práva obchodních společností a práva nemovitostí, a to včetně soudních procesů, rozhodčích řízení či trestních řízení. Hlavní specializací je nicméně agenda vymáhání pohledávek a správa pohledávek (dluhů).

Právní poradenství na nejvyšší odborné úrovni poskytujeme našim klientům prostřednictvím týmu právníků různého zaměření a odborných specializací od roku 2008 v Brně a Praze. Naši právníci tvoří integrovaný tým, který je schopen velmi rychle reagovat na požadavky klienta. V roce 2012 došlo ke změně právní formy poskytování právních služeb na s.r.o.

Naše advokátní kancelář je pojištěna na částku 50.000.000,-Kč / případ.

Klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu. Nespoléháme na pouhou znalost práva, ale vždy se snažíme klientovi poskytnout komplexní služby vztahující se k jeho obchodnímu případu, zejména tedy zajištění služeb ekonomických, daňových expertů, včetně soudních znalců v relevantních oborech. Při řešení klientských záležitostí klademe důraz na rychlost, preciznost a plné nasazení.

FABIAN & PARTNERS v médiích

Fotogalerie

JUDr. Ing. Pavel Fabian čerpá při poskytování právních služeb ze znalostí, nabytých při studiu na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, Ekonomicko - správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (obor Finanční podnikání) a během zahraničních studijních pobytů na Právnické fakultě Universität des Saarlandes, Německo (Europa - Institut). Rigorosní řízení absolvoval v oboru mezinárodní právo obchodní. Značných pracovních zkušeností v oboru obchodního práva získal během svého působení v advokátních kancelářích Brock-Müller-Ziegenbein [Kiel, Německo], Czerwenka & Partner [Brno, Wien], Rödl a Partner. JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem a členem České advokátní komory, rozhodcem majetkových sporů a insolvenčním správcem se zvláštním povolením.

Informace o zpracování osobních údajů